Saturday, June 27, 2009

Regjeringen.no / Government of Norway - 4 Stories

1) Ministry of Agriculture and Food (2003)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/NOU-er/2003/NOU-2003-26/7.html?id=382425
In this information posted on the Government of Norway's information website (information from the government and ministries) the Norwegian government writes about Canada. The site states: "4.5 Canada Noen av de canadiske delstatene har såkalte «homestead-regler» som gir gårdbrukeren og hans familie særskilt beskyttelse mot kreditorer. Reglene har likhetstrekk med de norske reglene om formuesdisposisjoner innen ekteskapet, og det er blant annet et krav om samtykke fra begge ektefellene før det kan disponeres over homestead-jorden. Imidlertid er det ikke all jord på landbrukseiendommene som er beskyttet på dette viset, men den nærmere utformingen varierer fra stat til stat. I delstaten Manitoba er det for eksempel bare bolighuset med 320 acre 3 (ca. 1.295 dekar) eller med en naturlig avgrenset del av gården som beskyttes. Hver gårdbruker kan være registrert med bare en «homestead» (bostedsadresse). Formålet med homestead-reglene er dels sosialt og dels for å sikre at jorden drives av bønder som bor på eiendommen."This is wrong about Canadian provinces. Canada does not have states, it has provinces. Canada is dived internally by 10 provinces and three territories, not by states. Manitoba is a province in Western Canada that joined Canada in 1870. To be correct the site should state: * canadiske provinsene * fra provis til provis * I provisen Manitoba
2) Norges Offentlige Utredninger (November 1997)
In this Norwegian goverment report it states: "...i Ontario enn i andre delstater i Canada." Ontario and Canada's other provinces are not states. Canada does not have states, but divided internally by provinces. The Norwegian word for province is "provins". Canada has been using the French system of provinces since for 344 years since Canada became a Royal Province of France in 1663. Mexico and the USA are the only two countries in North America with states.
3) 17.2 Ulike typer kollektive søksmål. Særlig om gruppesøksmål/klassesøksmål – «class actions». Definisjoner og begreper (Justis- og politidepartementet) 2001
In this report is states: "... i Australia og i de stater i Canada som har gruppeprosessi USA og i de senere år også i noen delstater i Canada og i Australia." The USA and Australia are dived by states, Canada does not have states and is divided by 10 provinces. To be correct this should say "noen provisene i Canada og delstater i Australia." Mexico and the USA are the only two countries in North America with states, Canada does not.
4) "Norsk forvaltning av torskefiskeriene" Seminar om bærekraftig torskefiske
Stockholm,
16. mai 2008

No comments: