Friday, June 26, 2009

Folkebladet - 1 Story

1) Istid - ikke drivhusvarme (Knut Godø) 26 February, 2008
http://www.folkebladet.no/nyheter/article139067.ece
In this story the Norwegian journalist writes "Global oppvarming kan vi se langt etter framgår av en artikkel i i National Post i Calgary, Alaska." The Canadian city of Calgary, that hosted the 1998 Winter Olympics, is located in the Canadian Province of Alberta, not in the USA state of Alaska. Alaska is in the USA, and Calgary is located in the country of Canada, not in the USA. Alaska is located over 3,000km north of the Canadian city of Calgary. The story was later corrected to correctly read: "i Calgary, Canada."

No comments: